Copyright © Lesleys Pedicure StudioLesley`s Pedicure Studio
Medisch pedicures

Weteringdreef 61
2724GT Zoetermeer
tel: 079 88 93 505

 

HOME

 

PRIJZEN

 

VERZEKERING

 

NIEUWS

 

SCHOONHEID


 

                                      Contact          

 

   Medisch pedicure

 

Haal/breng service

O


De Medisch pedicure

De medisch pedicure is op een MBO 4 niveau opgeleid.
In haar/zijn opleiding zit heel pakket aan competenties geïntegreerd die het vak eisen.
De medisch pedicure kan alle medisch noodzakelijke behandelingen uitvoeren voor diabeten, reumatici, behandelingen voor risico voeten, welke bij vele soorten ziekte beelden voorkomen. 
                                                                                        

Het exploiteren van een bedrijf, het omgaan met andere diciplines en de gang van zaken binnen de zorg, het managen van personeel, een juiste administratie uitvoeren en bij houden, een juiste professionele houding en natuurlijk alle relevante  technieken die nodig zijn om het vak goed  te kunnen uitvoeren zijn een greep uit de competenties welke aan een medisch pedicure gesteld worden.

De medisch pedicure is verplicht, zoals alle beroepgroepen binnen de zorg, zogenaamde accreditatie punten te verzamelen binnen een gestelde termijn om haar diploma "in leven te houden".
Om deze punten te vergaren moet de medisch pedicure cursussen volgen, congressen bezoeken en specifike opleidingen volgen.
Hierdoor houd zij/hij haar/zijn kennis op pijl en blijft op de hoogte van ontwikkelingen en noviteiten binnen het vak.

Als klant bent u hierdoor gegarandeerd dat u geholpen wordt door een zo goed als mogelijk opgeleide zorgverlener.

Ook heeft het diploma medisch pedicure, in ieder geval binnen Zoetermeer, een extra "lading".
Om diabeten te kunnen en mogen behandelen voor de medich noodzakelijke voetzorg m.b.t. de vergoeding via de basis verzekering ( de zogenaamde ketenzorg) moet de pedicure contracten met podotherapeuten sluiten.
Deze stellen de eis (in ieder geval in Zoetermeer) aan de pedicures dat zij ten minste in het bezit zijn van het diploma medisch pedicure.
Ook landelijk gezien blijken deze eisen steeds meer neergelgd te worden door verzekeraars en collega diciplines.
Hoewel het nog lang niet in het heel het land standaard is, zal de toekomst geen andere boodschap gaan brengen.  
                                                                                       
Is de medisch pedicure dan beter als haar collega pedicure plus (competenties; diabetische voetzorg en reumatische voetzorg)?
Nee, zeker niet, de pedicure plus is in haar vak net zo gedreven als kwalitatief goed opgeleid als de medisch pedicure.
Sterker, de meeste pedicures plus hebben een enorme schat aan ervaring omdat zij vaak al jaren en jaren het vak uitoefenen.
Het verschil zit hem in de meer rand competenties welke in mindere maten in het diploma pedicure plus zitten.

Tegenwoordig begin je de opleiding medisch pedicure met pedicure plus.
Heb je deze afgerond moet je binnen een jaar de resterende competenties behalen om het medisch pedicure diploma te kunnen behalen.
Doordat de eisen aan het vak toenemen door druk vanuit de zorg, is het diploma medisch pedicure meer noodzakelijk geworden.
                                                                                               

 
Uit de oude doosRisico groepen

De risicogroepen voor voetproblemen zijn
diabetes-, reuma- en spastische patiënten, oudere mensen en mensen
met de ziekte van Parkinson.
Mensen die vanwege hun beroep (bijvoorbeeld horeca) veel van hun
voeten eisen, hebben deskundige voetverzorging nodig om voetproblemen
te voorkomen.
Voetproblemen kunnen ook ontstaan als bijwerking van medicijngebruik.
De medische noodzaak van goede voetverzorging wordt steeds belangrijker.
Het belang en de preventieve kracht van goede voetverzorging is van
invloed op de algehele gezondheid van de cliënt.


Deskundigen verwachten dat er de komende vijf à tien jaar,
vanwege de toename aan diabetespatiënten en de vergrijzing , meer
aandacht nodig is voor voetverzorging.
Een gespecialiseerd en medisch pedicure kan door middel van
zorgvuldige analyse en voetverzorging voetproblemen bij risicopatiënten,
zoals mensen met diabetes en/of reuma, tot een minimum beperken.
Het aantal operaties en amputaties bij diabetespatiënten vermindert aanzienlijk door regelmatig bezoek aan een deskundig pedicure.

Voetproblemen bij specifieke beroepen

Iedereen die in zijn of haar beroep veel
moet staan of lopen, heeft baat bij een
goede voetbehandeling en schoenadvies
van de pedicure.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan
winkelpersoneel, horecapersoneel,
glazenwassers en de verpleegkundigen.
Zij leggen jaarlijks vele kilometers meer
af dan mensen met een zittend beroep.
Last bij het lopen en pijnlijke voeten
kunnen voor hen een belemmering zijn
bij het uitvoeren van werkzaamheden.

Sporters

Steeds meer mensen sporten.
Niet alleen bij voetbal en loopsporten, maar bij vrijwel alle takken van sport komt iedere verplaatsing voort vanuit de voeten.
Door pijn in uw voeten kunt u onnatuurlijk gaan, waardoor de kans op blessures toeneemt.
Het is daarom van belang dat uw voeten in goede conditie zijn.
Wat extra aandacht is dus geen overbodige luxe.

 

Wat kunt u zelf doen?

Zorg voor de juiste sportschoenen.
De gevolgen van slecht passende sportschoenen
kunnen onder andere zijn: Ingescheurde, ingroeiende of blauwe nagels,
kloofvorming aan de hielen, overmatig transpireren, blaren.
Elke sport vraagt om een sportschoen die voldoet aan specifieke eisen.
Voorkom blaren, vooral in het begin van het seizoen,
wanneer de huid enige tijd niet aan druk of wrijving was blootgesteld,
treden blaren op.
Neem daarom vooral in deze periode beschermende maatregelen.
Plak gevoelige huidgebieden tijdens training en wedstrijden af met
bijvoorbeeld Leukoplast (dus zonder verbandgaas).
De schoen wrijft dan tegen de pleister in plaats van tegen de huid.
Om blaren te voorkomen moeten sportschoenen goed aansluiten.
Sommige sporters smeren hun schoenen aan de binnenkant in met
vaseline en dragen geen sokken.
Als u gauw last heeft van blaren probeer dan beter passend schoeisel
te vinden en smeer de plaatsen waar blaren dreigen te ontstaan in met vaseline.Speciale aandacht

Oncologische voetverzorging verdient
extra, en speciale aandacht,
Mensen met kanker die onder behandeng staan van een oncoloog en therapieën moeten ondergaan hebben speciale aandacht nodig.

Door de therapie daalt de weerstand van de patient tot een zeer laag niveau.
Om deze mensen goede voetverzorging te kunnen geven moet er overleg plaats vinden tussen oncoloog en pedicure, en moet er altijd toestemming worden gevraagd of een voetbehandeling mag worden uitgevoerd.

Het is daarom van het grootste belang
dat u als patient aangeeft of u onder behandeling staat en wanneer de therapieën
plaats vinden.

Uw belang staat voorop.
Voetverzorging bij ouderen

Voetproblemen bij ouderen zijn vaak geen gevolg van de leeftijd.
Wel vraagt goede voetverzorging bij ouderen meer aandacht.
Zo kan een likdoorn bij een gezonde dertigjarige draaglijk zijn, omdat hij goed
kan lopen.
Bij een zeventigjarige die minder mobiel is, wordt dit voetprobleem vaak als
vervelend ervaren.
Daarbij kan een likdoorn gevaar voor infectie opleveren, als er niets aan wordt gedaan,
want bij ouderen wordt de voethuid geleidelijk aan dunner.
Hierdoor kunnen beschadigingen gemakkelijker optreden en kunnen infecties ontstaan.
Door pijnlijke voetaandoeningen kunnen de zelfstandigheid en mobiliteit ernstig in
gevaar komen en kan het gevoel van welzijn afnemen.

Voetproblemen bij ouderen moeten dus tijdig worden onderkend en behandeld, zodat lopen plezierig blijft.