Copyright © Lesleys Pedicure StudioLesley`s Pedicure Studio
Medisch pedicures

1e Garstelaan 11
9678 RS Westerlee 

HOME

 

PRIJZEN

 

VERZEKERING

 

NIEUWS

 

SCHOONHEID


 

                                      Contact          

 

   Medisch pedicure

 

Haal/breng service

O


Bij Lesley`s Pedicure Studio kunt u terecht voor pedicure behandelingen voor diabeten, reuma, en andere medisch noodzakelijke voetbehandelingen.
Niet alle behandelingen worden door verzekeraars vergoed.

Vergoedingen zijn afhankelijk van:

1e : Uw polis welke u heeft afgesloten met uw verzekeraar, hier
      staat precies in wat vergoed wordt en aan welke
      voorwaarden uw behandelaar en de behandeling moet
      voldoen.
2e : In het geval van diabetes is vergoeding afhankelijk van het
      aan toegekende simms classificatie en, belangrijker nog, het
      toegekende zorgprofiel.
3e : Uw pedicure staat ingeschreven in het K.R.P. , voldoet aan
      de gestelde kwalificaties, en heeft contracten met
      casemanagers in geval van diabetes mellitus binnen de
      ketenzorg.

Vergoedingen voor voetbehandelingen via de aanvullende verzekering ( in geval van diabetes mellitus ) kunt u nagenoeg niet meer declareren.
Alleen tot zorgprofiel 1 kunt u waarschijnlijk via de aanvullende verzekering declareren, waarbij simms 0 lang niet altijd vergoed wordt.
Wij raden u aan hiervoor uw polis van de aanvullende verzekering goed na te kijken om verrassingen te voorkomen.Vergoedingen via de basisverzekering (in geval van diabetes) liggen in zorgwetten vast, hierdoor liggen de vergoedingen vast als ook de toegestane behandeling.
De voetbehandeling voor diabeten valt hierdoor uiteen in de zogenaamde "medisch noodzakelijke" voetbehandeling en de zogenaamde "cosmetische" voetbehandeling.
De "medisch noodzakelijke" voetbehandeling valt vanaf Zorgprofiel2 in de basisverzekering.
De "cosmetische" voetbehandeling valt buiten elke verzekering en moet u, als dit laat uitvoeren bij uw pedicure, zelf met uw pedicure afrekenen.
Wat "medisch noodzakelijk" is en wat "cosmetisch" is wordt door de podotherapeut (casemanager) vastgesteld middels een persoonlijk behandelplan. 

Hoe zit het nu allemaal in elkaar?

Voor diabeten gelden een aantal specifike voorwaarden om voor vergoeding van de voetbehandeling bij uw pedicure in aanmerking te komen.

Wanneer u diabeet bent wordt, wanneer u doorgestuurd wordt naar een pedicure voor een voetbehandeling, eerst uw simms classificatie en uw zorgprofiel vast gesteld.
Dit is een indicatie in welke conditie uw voeten zich bevinden.
Hoe hoger de classificatie en zorgprofiel hoe meer risico u loopt op complicaties i.v.m. uw diabetes.
Dit wordt in de regel gedaan bij uw P.O.H. in de huisarts praktijk, bij uw diabetesverpleegkundige of door uw podotherapeut.
In het volgende schema kunt u zien hoe dat gaat.

Uw huisarts of diabetesverpleegkundige stelt vast en stuurt u door naar :

Om te vergroten houdt uw muis op het plaatje hieronderVerdere uitleg :

screening * / de screening bij uw pedicure wordt 1 maal per jaar via de basis verzekering vergoed. De voetbehandelingen zelf dient u zelf te betalen en worden niet vergoed.
behandeling * / de voetbehandeling (medisch noodzakelijk) wordt via de basisverzekering vergoed, en hoeft dus niets bij uw pedicure af te rekenen.
Het "cosmetische" gedeelte van de behandeling, als u dit laat uitvoeren, moet u, zoals eerder gemeld, wel bij uw pedicure afrekenen omdat dit buiten elke verzekering valt.
Wordt u door de huisarts doorgestuurd naar de medisch pedicure, dient u altijd de verwijzing (maskerbrief) aan ons te overleggen.
Wordt u door de podotherapeut doorgestuurd krijgen wij de verwijzing via de podotherapeut.

Zoals u in het schema hierboven ziet, wordt u vanaf zorgprofiel 2 doorgestuurd naar de Podotherapeut.
Deze stelt een persoonlijk behandelplan vast voor de behandeling van uw voeten, en stuurt u vervolgens door naar een medisch pedicure waar hij/zij een contract mee heeft gesloten.
De pedicure voert dan, het door de podotherapeut opgestelde behandelplan, uit.

Geen wijzigingen in 2020

In 2020 vinden er, wat betreft de basisverzekering voor voetzorg bij diabetici, geen wijzigingen plaats.
Voor andere de aanvullende verzekeringen voor vergoedingen van voetzorg bij diabetici, reuma en andere medisch noodzakelijke voetzorg, adviseren wij u uw polis goed na te zien
wat er anders is of gelijk is gebleven. Hier is waarschijnlijk wel een en ander veranderd.
Dit is per verzekeraar verschillend.

Lesleys Pedicure Studio heeft contracten met :