Welkom op de website van Lesley`s Pedicure Studio
Alles over mijn praktijk en natuurlijk medische voetzorg


Lesley`s Pedicure Studio


Uw Medisch Pedicure in Westerlee
U kunt in mijn praktijk terecht voor alle mogelijke voetzorg,
bij diabeten, reuma patiënten, verwaarlozing of spasmen.
Voor jong en oud, sporters, wandelaars,
dus voor iedereen die voeten
belangrijk vindt

Pijnklachten

daar help ik u graag vanaf
Behandelingen van likdoorns, wratten, ingroeiende nagels,
eelt verwijderen, kloven behandelen, blaren, verdikte nagels
en/of schimmelnagels dun slijpen,

 

Privacy verklaring Lesley`s Pedicure Studio

 

Lesley`s Pedicure Studio is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

In deze deze privacy verklaring kunt u lezen hoe, en waarom wij dit doen.

 

U kunt ten alle tijden, telefonisch alleen binnen de openingstijden, contact met ons opnemen m.b.t. vragen over deze privacy verklaring of vragen omtrent de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

 

Dit kan via onderstaand adres:

 

Lesley`s Pedicure Studio

1e Garstelaan 11

9678RS Westerlee 

Via telefoon:

06 200 290 13

Via e-mail :

mailto:gerardenlesley@casema.nl

of via de website:

http://lesleys-pedicurestudio.nl/AVG

 

 

Bescherming van uw persoonsgegevens

Lesley`s Pedicure Studio doet er alles aan om uw privacy te waarborgen.

Wij gaan altijd zorgvuldig met de door u aan ons verstrekte gegevens om en houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet – en regelgeving waar ook de de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G) onder valt.

 

 • Persoongegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Uw persoonsgegevens worden beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden.
 • Er wordt altijd om uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd als dit noodzaak is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Er geen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.
 • Voor de uitvoering, verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 • U altijd inzicht kunt krijgen in de door u verstrekte gegevens en deze aan te laten passen of te verwijderen op uw aangeven.

 

Bescherming van uw persoonsgegevens

Lesley`s Pedicure Studio doet er alles aan om uw privacy te waarborgen.

Wij gaan altijd zorgvuldig met de door u aan ons verstrekte gegevens om en houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet – en regelgeving waar ook de de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G) onder valt.

 

 • Persoongegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Uw persoonsgegevens worden beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden.
 • Er wordt altijd om uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd als dit noodzaak is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Er geen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.
 • Voor de uitvoering, verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 • U altijd inzicht kunt krijgen in de door u verstrekte gegevens en deze aan te laten passen of te verwijderen op uw aangeven.

 

Verwerking persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers

Verwerking persoonsgegevens ten behoeve van:

 

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie m.b.t. de opdracht en/of uitnodigingen of herinneringen.
 • Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
 • Declareren van behandelingen aan zorggroepen, podotherapeuten of zorgverzekeraars

 

Cookies en website

Op onze website http://lesleys-pedicurestudio.nl wordt alleen gebruik gemaakt van analytische cookies welke nodig zijn om google analytics te kunnen laten werken.

Dit programma geeft een inzicht in het gebruik van de website en heeft geen effect op uw privacy, ip adressen zijn geanonimiseerd en tracking cookies staan uitgeschakeld.

Ook wanneer u een e-mail via onze website verstuurd zijn er geen ip adressen voor ons zichtbaar.

U wordt wel gevraagd of u akkoord gaat met het versturen van de gegevens die u via de website aan ons verstuurd.

Dit gebeurd via een akkoord vinkje binnen het mail programma.

 

Grondslag voor persoonsgegevens

 • De overeengekomen opdracht met u
 • Het uitvoeren van een opdracht van derden (podotherapeut en/of arts)

 

Welke gegevens kunnen aan u gevraagd worden m.b.t. de overeengekomen opdracht.

 • Voornaam
 • Tussen voegsel(s)
 • Achternaam
 • Meisjesnaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mail adres
 • Geslacht
 • Uw huisarts of behandelend arts
 • B.S.N.
 • Zorgverzekering
 • Anamnese (medische gegevens indien nodig)

 

M.b.t alle door ons uitgevoerde behandelingen worden er behandelverslagen bij gehouden om de voortgang van uw behandeling te kunnen monitoren en om onze dienstverlening naar u toe te kunnen optimaliseren.

In sommige gevallen kan er beeld materiaal (foto`s, scan)  in ons systeem worden verwerkt om visuele voortgang te kunnen beoordelen.

m.b.t. het voorgaande wordt u altijd vooraf gevraagd om uw toestemming en wat het doel van de verwerking is.

Wanneer beeld materiaal met andere diciplines, in geval van second opinion of advies, gedeeld zou moeten worden, zal altijd expliciet om uw toestemming worden gevraagd!

 

Bewaartermijn van uw gegevens

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst plus 2 jaar daarna.
 • Financiëele gegevens gedurende 7 jaar (wettelijke termijn)
 • Conform de wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst maximaal 30 jaar na de laatste behandeldatum.

 

Enige uitleg omtrent bewaartermijn.

De 2 jaren na de looptijd van de overeenkomst (lees laatste behandeldatum) zijn bedoeld om eventuele terugkerende cliënten/patiënten, om praktische redenen, weer in ons systeem door te kunnen behandelen, omdat het regelmatig voorkomt dat zij na enige tijd weer terug keren.

Na de genoemde 2 jaren worden de gegevens geanonimiseerd.

Dit houdt in dat de financiële gegevens in het systeem aanwezig blijven (i.v.m. de wettelijke bewaar terijn van 7 jaar) maar persoonsgegevens verwijderd worden.

 

Geheimhouding en personeel

Alle uitingen in deze privacy verklaring van Lesley`s Pedicure Studio zijn van toepassing op iedereen die werkzaam is bij Lesley`s Pedicure Studio.

Geheimhouding en het respectvol omgaan met privacy gevoelige gegevens vloeien voort uit het beleid dat Lesley`s Pedicure Studio hanteert.

Lesley`s Pedicure Studio heeft een ieder die werkzaam is binnen onze organisatie op de hoogte gebracht van de huidig geldende regels m.b.t. privacy wetgeving en zal er strikt op toezien dat deze regels in de juiste vorm wordt toegepast en nageleefd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diabeet, Reuma,voetzorg